"Minden sikeres vállalkozónak három emberre van szüksége: egy vállalkozóra, egy üzletemberre és egy gazdag emberre" /Peter McArtur/
Érdekeltségek: Gátlpítő Kft.
Szolgáltatások » minőségbiztosítás
A folyamatos és garantált minőség biztosítására 1999. év folyamán bevezetésre került a társaságunkál az ISO 9002 szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer, melynek nemzetközi auditjára 1999. augusztus 12-én került sor.
 

A kor elvárásainak megfelelően 2002. október 1-én már az MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) szabvány szerinti minőségirányítási rendszer került auditálásra. A MSZ EN ISO 14001:1997 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási rendszer is bevezetésre került 2002. december 18-án. Mindkét rendszer folyamatosan karbantartott és az időszakos auditokon ellenőrzött.

A Diamit ZRt. környezetvédelmi politikája

A környezetvédelemmel kapcsolatos célkitűzéseink:

 • Társaságunknál elsődleges a környezet megóvása, a környezetszennyezés megelőzése iránti elkötelezettség, melyet megkövetelünk munkatársainktól és elvárunk partnereinktől;
 • a környezetvédelmi követelmények nem csak a folyamatokban, hanem a folyamatokkal összefüggő valamennyi tevékenységben, már a pályázatok készítésénél, kivitelezés előkészítésénél, kivitelezés alatt, illetve befejezésekor megkülönböztetett figyelmet élveznek;
 • a környezetvédelmi követelményeknek és jogszabályi- törvényi előírásoknak való maximális és folyamatos megfelelés, beleértve a Megrendelők által támasztott környezetvédelmi követelményeket is ( pl.: egyedi élőhelyek védelme kivitelezés alatt);
 • a környezetvédelmi követelmények eléréséhez társaságunk hierarchikus felépítése, a magunkkal szemben támasztott követelmények alkalmasak arra, hogy Megrendelőink bizalmát növeljük;
 • mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a kellő készség, elkötelezettség meglegyen és fennmaradjon Társaságunk teljes személyi állományában az előirányzott környezetvédelmi politika megvalósítása és fenntartása érdekében;
 • beszállítóinktól elvárjuk, hogy csak alkalmazási engedéllyel rendelkező, illetve a környezetet minél kevésbé terhelő termékeket biztosítson számunkra;
 • partnereink rendszeres értékelésével biztosítani kívánjuk, hogy tevékenységünk minél inkább környezetbarát legyen és velük együttműködve biztosítjuk a Megrendelők által elvárt követelményeket;
 • folyamatosan képezzük magunkat annak érdekében, hogy naprakész információkkal álljunk Megrendelőink rendelkezésére, mely információkat már a pályázatok elkészítésénél figyelembe veszünk;
 • a szerződéseinkben a környezet védelme érdekében meghatározott feltételek betartása és betartatása rögzítésre kerül;
 • tudatosítjuk a munkatársakkal, partnerekkel, hogy Társaságunk környezetvédelmi politikája nélkülük nem  működik és a környezetünk védelme az egyénnél kezdődik;
 • elkötelezzük magunkat a tiszta és rendezett környezet és környezeti értékek védelme mellett;
 • a nem megfelelőségek feltárásával, szabályozott kezelésével, a hibák megelőzésével, folyamatos minőségjavító munkával tevékenységeink tökéletesítése, a Megrendelőinknek való maximális megfelelés elérése;
 • Társaságunk által elkészített környezetvédelmi tervek maradéktalan betartása.

Környezetvédelmi politikai céljaink megvalósítása érdekében kijelöltünk egy vezetőt, aki a munkatársak környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait ellenőrzi, illetve a végrehajtást koordinálja.

Munkatársainktól elvárjuk, hogy környezettudatos magatartással végezzék mindennapi feladatukat, folyamatosan képezzék magukat. Az ehhez szükséges erőforrásokat a vezérigazgató biztosítja.