"Minden sikeres vállalkozónak három emberre van szüksége: egy vállalkozóra, egy üzletemberre és egy gazdag emberre" /Peter McArtur/
Érdekeltségek: Gátlpítő Kft.
Érdekeltségek » Gátépítő Kft. » Cégtörténet A Gátépítő Kft.-t az alapító a saját kivitelező szervezetéből hozta létre. A korábban az ÉVIZIG I. sz. Szakaszmérnöksége keretében működő magas-, és mélyépítési kivitelező részleg dolgozóiból állt fel a vállalkozás szakember gárdája. Az alapító a korábban használt gépeket, berendezéseket és ingatlanokat apportálta a vállalkozásba.
 

Az alapítás évében 135 millió Ft. árbevétel mellett a cég saját tőkéjét 72 millió Ft.-ra növelte. 2005-ben a saját tőke elérte a 415 millió Ft-ot. Az alapítás óta a cég minden évben nyereséges volt.

1996 óta a cég munkáinak jelentős részén közbeszerzési pályázatokon nyerte el, megrendelőink (szerződő feleink) között Önkormányzatok (Nyíregyháza Megyei Jogú Város, Tiszalúc Nagyközség, Kazincbarcika Város, Visonta Község, Sátoraljaújhely Város stb.), költségvetési szervek (Vízügyi Központ és Közgyüjtemények (korábban: Országos Vízügyi Főigazgatóság), ÉKÖVIZIG Miskolc, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Állami Közútfenntartó Kht. FETIVIZIG Nyíregyháza) és vállalkozások (BorsodChem Rt. Kazincbarcika, STRABAG Építő Kft, Borsodi Bányavagyon-hasznosító Rt. Miskolc, HIDROTECH Kft. Gyöngyösoroszi, MAHÍD 2000 Kft stb.) egyaránt megtalálhatóak.

Tevékenységi körünk felöleli a mélyépítési munkák széles körét, munkáink között az alapozástól a közműépítésen, földmunkákon át, a vízépítési műtárgyak építéséig a legkülönfélébb feladatokkal találkoztunk. Szerződött munkáinkat határidőre, hiánypótlás nélkül, a szerződött költségkeretek között teljesítettük. Szerződéseink teljesítésével kapcsolatban peres eljárás nem indult ellenünk.
Elvégzett munkáinkról széleskörű referenciával rendelkezünk.

A vállalkozásnál termelésirányító munkakörben dolgozók megfelelő képesítéssel és kellő gyakorlattal rendelkeznek a munkák irányításában, a minőségi követelmények biztosításában. Felvételt nyertek a vonatkozó vízépítési „Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzék”-be, (közülük 1 fő az „A” kategóriába), a közlekedési „Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzék”-ben 1fő rendelkezik „A” kategóriás besorolással.
Cégünk rendelkezik a vállalt szerződéses munkáink elvégzéséhez szükséges gépi felszereléssel, az alapítás óta az apportban lévő gépparkot kiegészítettük, eddigi nyereségünkből gépbeszerzéseket hajtottunk végre.
Cégünk széles körű üzleti kapcsolatot épített ki az anyagbeszerzésben, a szükséges fuvarozási kapacitás, egyes speciális munkagép, vagy technológia biztosításában.

A kivitelezések szakszerűségét független mérőállomások (laboratóriumok) megbízásán keresztül ellenőriztetjük.

Cégünk 2000. évben bevezette az MSZ EN ISO 9002:1996 szerinti minőségügyi rendszert, 2003 évben pedig az MSZ EN ISO 9001:2001 szerinti minőségirányítási rendszert, és az MSZ EN ISO 14001:1997 szerinti környezetközpontú irányítási rendszert - melyekről érvényes tanúsítvánnyal rendelkezünk.

Pénzügyi helyzetünk konszolidált, lejárt határidejű kintlévőségeink vevőinknél nem számottevőek – gazdálkodásunk biztonságát nem veszélyeztetik. Hitelállományunk jelenleg nincs, működésünk során eddig mindössze egyszer volt szükségünk forgóeszközhitel felvételére, melyet a banki viszonylatban legkedvezőbb kondíciók mellett és határidő előtt visszafizettünk.

Az alapító 2004 évben döntött a Gátépítő Kft és az ugyancsak a tulajdonában lévő SAVIÉP Sajó Vízügyi Építő Kft. összevonásáról, illetve ezzel egy időben tőkeemelésről.

A két cég összevonása a cégbíróság 2005. február 1.-i végzésével megtörtént, mely időponttól a SAVIÉP Sajó Vízügyi Építő Kft beolvadt a Gátépítő Kft-be, mely egyúttal a SAVIÉP Kft jogutódja is lett.

A SAVIÉP Kft.-t szintén 1994. évben alapította az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság a Miskolci székhelyű főépítésvezetőségéből. A SAVIÉP Kft az alapítását követően a Gátépítő Kft-be való beolvadásáig részt vett az ÉVIZIG ár- és belvízvédekezési munkájában, ami mellett vízépítési munkák kivitelezését végezte a működési területén. Az ÉVIZIG, Miskolc Város és a Miskolc környéki önkormányzatok részére belterületi csapadékvíz csatornázási, szennyvízcsatorna vezetéképítési, patakszabályozási munkákat végzett.

2006. évben a Társaság állami tulajdonban lévő üzletrészét értékesítették, jelenleg a társaság többségi tulajdonosa a DIAMIT Zrt.